Year: 2009
Author: Conradie, Beatrice
Unit: SSU
Abstract:

Die ideale natuurbewaringsmodel word deesdae gesien as 'n bestuurstelsel wat gemeenskappe in staat stel om bewaring tot hulle eie voordeel aan te wend (Johnson & Johnson, 1995). Hierdie idee het in die plaaslike bewaringsgemeenskap posgevat. Byvoorbeeld, die Cape Action Plan for the Environment (CAPE) se visie vir fynbos bewaring verwoord so 'n geïntegreerde ontwikkelingsmodel as volg:

"By the year 2020, the natural environment and biodiversity of the fynbos region will be effectively conserved, restored wherever appropriate, and will deliver significant benefits to the people of the region in a way that is embraced by local communities, endorsed by the government and recognised internationally." (Lochner et al, 2003)

CAPE was 'n korttermynprojek wat slegs ten doel gehad het om 'n geïntegreede bewaringsvisie vir die Kaapse Blommeryk te ontwikkel. Volgens CAPE moes implementering deur middel van 'n reeks landskapsinisiatiewe, waarvan die Agulhas Biodiversity Initiative (ABI) een was, plaasvind. Gedurende die eerste vyf jaar van ABI se bestaan is die projek deur die bewaringsgemeenskap gedryf en oorheers. Natuurbewaring besef dat grondeienaars en grondgebruikers belangrike vennote in die bewarings-proses is, en wil graag verstaan hoe privaatgrond in die Strandveld gebruik word. Dit is die eerste rede vir die opname. Tweedens, was dit 'n goeie geleentheid om uit te vind tot watter mate grondgebruikers inkoop in CAPE en ABI se geïntegreerde ontwikkelingsplan en of daar reeds 'n oortuigende ekonomiese argument vir bewaring gemaak kan word of nie. Derdens is dit belangrik vir die landbou om oor goeie grondgebruiksdata te beskik aangesien 'n gebrek daaraan die landbou by bewaringsowerhede onder verdenking kan plaas. Byvoorbeeld, Rouget et al (2003) aanvaar dat die landbou sal aanhou om fynbos teen dieselfde tempo om te ploeg as wat in die verlede gebeur het, al weet boere dat daar in die wintersaaigebiede duisende hektaar lê wat nie meer winsgewend gesaai kan word nie.


Publication file: Conradie pamphlet.pdf