Year: 2010
Author: Conradie, Beatrice
Unit: SSU
Abstract:

 

Flower Valley Conservation Trust is 'n gemeenskapsorganisasie wat hom tot die volhoubare oes van veldblomme beywer in die hoop dat dit tot die bewaring van fynbosveld sal lei. Fynbos is die w̻reld se kleinste, mees diverse en moontlik mees bedreigde plantkoningkryk Рdaar kom ongeveer negeduisend plantspesies in 'n gebied van slegs 8.8 miljoen hektaar voor, en daar word geraam dat reeds 29% van die oorspronklike verspreidingsgebied van fynbos verlore is (Rouget et al, 2003).

As bewaringsinitiatief was Flower Valley tot dusver so besig om te bewys dat veldblomme 'n lewensvatbare biodiversiteitsbesigheid is, dat daar nie genoeg gedoen is om die doel, oogmerke en belangrikste resultate van die trust met die gemeenskap tot wie se voordeel die trust werk, te deel nie. Die bladskrif is die eerste poging om die leemte te vul.


Publication file: BC Booklet 2010.pdf