Fatma Yildiz

PhD candidate

Fatma Yıldız was born in Eskisehir, Türkiye, in December 1986 and is currently pursuing her Ph.D. in the African Studies Department at the University of Cape Town, focusing on China's One Belt One Road Initiative in Africa, Ethiopia, and South Africa.

She graduated with two bachelors in History Department and Turkish Language and Literature Department from Eskisehir Osmangazi University, Türkiye, in 2011. She completed two masters in History Department at Pamukkale University, Türkiye, in 2014 and in the Center for African Studies at Addis Ababa University, Ethiopia, in 2018.

She published book chapters, articles, and analyses in Turkish and English. She also attended international conferences in South Africa and Ethiopia. 

Research areas; the political developments and the socio-cultural structure in the Horn of Africa, the presence of Türkiye and China in Africa as foreign powers, China’s One Belt One Road Initiative Project in Africa, the colonial activities of Western states in Southern Africa, and the epidemics in Eastern and Southern Africa.

Conference Presentations

  • July, 2023. The National Association of African American Studies Conference /Cape Town /SOUTH AFRICA

“China’s Non-Interference Policy towards Africa as a Case Study on Ethiopia’s Civil War in the Tigray Region”

  • November, 2022. I. International Africa Conference/ Dar es Salaam /TANZANIA (online)

“From “Non-interference” to “Conflict Resolution” Principles of the African Union towards Ethiopia Civil War and the Role of South Africa”

  • October, 2018, 20th International Conference of Ethiopian Studies / Mekelle University /Mekelle/ ETHIOPIA

“Ottoman Empire As An External Actor and Its Effect On Politics in Ethiopia From Emperor Tewodros to Emperor Haile Selassie”

Publications

Yıldız, Fatma (2023) “Yumuşak Güç Teorisi Bağlamında Türkiye’nin Esvatini (Swaziland) ve Lesotho Politikası”, Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Güney Afrika Ülkeleri İlişkileri, Ed. M. Musa Budak, published by: Gaziantep University, Gaziantep, pp. 88-113.

Yıldız, Fatma (2022) “Etiyopya’daki Siyasi Gelişmeler”, Afrika Yıllığı 2021, Ed. Elem Eyrice Tepecikoglu, Mursel Bayram, published by: YTB (Presidency for Turks Abroad and Related Communities), Istanbul, pp. 43-51.

Terzi, Hacı Murat; Yıldız, Fatma (2022) “Türkiye-Etiyopya İlişkileri”, Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri, Ed. M. Musa Budak, published by: Necmettin Erbakan University, Konya, pp. 23-48. 

Yıldız, Fatma (2021) “The Ottoman Empire As An External Actor And Its Effect On Politics In Ethiopia From Emperor Tewodros To King Iyasu V”, Africania Journal, published by: Inonu University, Malatya, pp. 173-192.

Yıldız, Fatma (2021) “Çin'in Yeni İpek Yolu Projesi Kapsamında Kovid-19 diplomasisi”, Anadolu Agency, Istanbul, https://www.aa.com.tr/tr/analiz/cinin-yeni-ipek-yolu-projesi-kapsaminda-kovid-19-diplomasisi/2383270.

Yıldız, Fatma (2020) “Doğu Afrika’nın değişen yüzü: Etiyopya”, Yenisafak, Istanbul, https://www.yenisafak.com/dusunce-gunlugu/dogu-afrikanin-degisen-yuzu-etiyopya-3550311

Yıldız, Fatma (2020) “Yunus Emre ve Konfüçyus Enstitüleri”, Yenisafak, Istanbul, https://www.yenisafak.com/dusunce-gunlugu/yunus-emre-ve-konfucyus-enstituleri-3527928

Yıldız, Fatma (2019) “Etiyopya’nın Yeni İttifak Arayışları ve Çin’i Kontrol Altında Tutma Çabası”, Association of Researchers on Africa (AFAM), Istanbul, https://afam.org.tr/etiyopyanin-yeni-ittifak-arayislari-ve-cini-kontrol-altinda-tutma-cabasi/

Yıldız, Fatma (2019) “Mandela’nın Gökkuşağı Ahenginden Afrofobya’ya: Bu Bir Tuzak Mı?”, Association of Researchers on Africa (AFAM), Istanbul, https://afam.org.tr/mandelanin-gokkusagi-ahenginden-afrofobyaya-bu-bir-tuzak-mi/

Yıldız, Fatma (2018), “Etiyopya’daki Çin: Algı Siyaseti ve Pekin’in Faaliyetleri”, Association of Researchers on Africa (AFAM), Istanbul, https://www.afam.org.tr/etiyopyadaki-cin-algi-siyaseti-ve-pekinin-faaliyetleri/

Yıldız, Fatma (2018), “Geçmişten Günümüze Türkiye Etiyopya İlişkileri”, Association of Researchers on Africa (AFAM), Istanbul, https://www.afam.org.tr/gecmisten-gunumuze-turkiye-etiyopya-iliskileri/

Ertas, M. Yasar; Yıldız, Fatma (2017) “19.Yüzyıl’da Sıtma’nın Görüldüğü Yerler ve Alınan Önlemler”, Tarihsel Süreçte Anadolu’da Sıtma, Ed. Sükran Köse, Çağrı Büke, Fevzi Çakmak, Eren Akçiçek, published by: Gece Kitaplığı, Ankara, pp. 223-245.